Kako učinkovito upravljati družinski proračun?

Znanje o osebnih financah je danes nuja

Upravljanje osebnih financ je iz dneva v dan bolj nujna tema za vsakega posameznika, kaj šele za družino. Spremenjene tržne razmere in predvsem potencialna prihodnja tveganja danes vsakega postavljajo pred dejstvo, da se s svojim denarjem in mesečnim proračunom mora ukvarjati in poiskati najboljše nasvete, kako učinkovito upravljati tisto, kar ostane. Ker vemo, da država skladno s trendi svetovnega gospodarstva, vedno bolj prenaša socialna bremena na vsakega posameznika, je danes ključnega pomena, da ima vsak posameznik vsaj nekaj znanja o upravljanju s svojimi osebnimi financami.

Ljudje bodo morali namreč vedno bolj znati sami poskrbeti za tekočo blaginjo, kaj šele za svojo zasluženo pokojnino in s tem za dostojno življenje v tretjem življenjskem obdobju. Poleg pokojnine imajo mladi pari že danes finančne izzive pri nakupu nepremičnine (ki je danes dosti težji zalogaj kot pred 20 leti), financiranju šolanja svojih otrok (ki vsekakor ni več ˝zastonj˝) in morebitnem varčevanju za kakšno zlato rezervo ali večji nakup.

Za dosego vseh teh finančnih ciljev je danes potrebna prava strategija, ki vključuje svetovanje s strani licenciranega svetovalca in izdelavo finančnega načrta / predloga za rešitev in doseg posameznih finančnih ciljev ter seveda strankino pripravljenost na varčevanje. Da pa bi se posameznik znal pravilno odločiti in ukrepati, mora upoštevati nasvete in se zavedati najpogostejših napak, ki se lahko dogajajo v upravljanju z družinskimi financami.

Najpogostejše težave parov pri skupnem urejanju družinskih financ

Najpogostejše težave so vsekakor v tem, ali par želi upravljati s skupnim družinskim proračunom ali bi bilo bolje, da imata osebne finance ločene. Tukaj je po navadi največ dileme in ni pravila, kako bi se bilo najbolje odločiti. Skupne ali ločene finance v paru so namreč v prvi vrsti stvar zaupanja, če partnerja skupno finančno prihodnost gradita skupaj, potem se je vsekakor smiselno odločiti za skupen družinski proračun, z nekaj malega izjemami.

Majhna skrivnost za dobro urejene družinske finance je vsekakor vodenje mesečnih prihodkov in odhodkov, kjer se hitro ugotovijo presežki, rezerve in prehitro zapravljen denar. V tem smislu je dobro nadzirati svoj proračun in planirati večje izdatke, da ne presenetijo. Vsekakor je izjemno smiselno višek sredstev varčevati – bodisi bolj kratkoročno, nekaj pa vsekakor tudi na dolgi rok.  Še bolj pomembno pa je seveda obvladovanje stroškov, zato je priporočljivo, da se vsaj za nekaj mesece izdatki vodijo v tabeli odhodkov, kjer se lahko nato ugotovi, ali je v družinskem proračunu mogoče optimizirati in znižati stroške in s tem pridobiti prosti kapital za varčevanje.

Bolje en bančni račun skupaj ali vsak svojega? 

Vsekakor je na prvem mestu vedno vprašanje ali je za par bolj smiselno, da imata ločena bančna računa ali da imata en skupen bančni račun. Stroškovno optimalno bi sicer bilo, da bi družina poslovala preko enega bančnega računa, a zaradi kar nekaj ugodnih bank na trgu, tudi dva, povsem ločena računa, danes ne predstavljata večjega mesečnega stroška. Z ločenimi računi namreč pridobimo na preglednosti prihodkov, seveda pa je od dogovora med partnerjema vedno vprašanje predvsem, kako bosta poravnavala tekoče izdatke. Da se v ta namen ne bi odpiral morebiten tretji bančni račun, je najbolje, da se stroški sorazmerno porazdelijo in vsak od partnerjev plača svoj del posebej.

Pri bančnem poslovanju je mogoče danes, v tej tržni situaciji, precej pomembno, da imata partnerja bančne račune odprte pri različnih bankah. Predvsem iz vidika varnosti ter tudi preglednosti tekočih stroškov in primerjave med vsaj dvema bankami.

Lahko varčujemo, če je eden od partnerjev zapravljiv in ne pazi na stroške?

Pri družinskem proračunu je najpomembnejše to, da si partnerja zaupata. Izjemno težko je uskladiti družinski proračun dveh oseb, pri katerih je nekdo zelo varčen, drugi pa se z denarjem obnaša neverjetno razsipniško. V tem primeru skupen družinski proračun odpade, skupni račun za družinske stroške je v takšnem primeru najbolj priporočljiv, preostanek denarja pa nadzira vsak posameznik sam. V takšnem primeru sicer velikokrat pride do prepira predvsem takrat, ko nastopijo nepredvideni stroški, ki jih ˝varčnejši˝ posameznik lažje obvladuje v primerjavi s partnerjem, ki ves svoj preostanek nemudoma zapravi. Denar je vsekakor prepogosto vzrok za težave in prepire v družini, zato mora biti družinski proračun vsekakor pod nadzorom tistega, ki finance bolje obvladuje.

Zaželeno je, da poskušata partnerja imeti porazdeljene stroške in prav tako varčevanja (za različne namene prihodnjih življenjskih ciljev – avto, nepremičnina, šolanje otrok, pokojnina), a če ne gre drugače, je vsekakor nujno, da varčuje vsaj eden. Generacije, ki ustvarjamo danes, smo vsekakor pred zanimivimi in nepredvidljivimi izzivi v prihodnosti, zato je zaupanje temelj zdrave družine in prav tako je zaupanje temelj za zdrave družinske finance. Šele na teh zdravih temeljih lahko iz družinskega proračuna v prihodnosti ustvarimo toliko, da lažje, ceneje in na hitrejši način dosežemo skupne življenjske cilje.

So lahko dolgovi ali dodatno premoženje enega izmed partnerjev ovira?

Različno premoženjsko stanje dveh posameznikov, ki delita skupen družinski proračun, je lahko veliko breme ali pa velika prednost. Ne glede na to, ali so to dolgovi ali gre za velike presežke kapitala, vedno je stvar odločitve posameznika, ali deli tudi to finančno usodo s svojim partnerjem ali ne. Nujno je vedno potrebno ločiti ˝obratovalne tekoče stroške˝ in morebitne investicije za skupno prihodnost in jih pokrivati skupaj. Kaj pa se nato posameznik odloči narediti z dolgovi ali presežki, pa je stvar odločitve in kompromisa. Dober družinski proračun ne bi smel biti odvisen od tega, kljub temu, da večkrat nastopajo težave, ker dolgovi obremenjujejo družinske finance, dodatno premoženje pa včasih prehitro izpuhti. Tem težavam se je mogoče izogniti s popolno ločitvijo družinskih financ in posebnim vodenjem vseh prihodkov in odhodkov ločeno za vsakega posameznika.

Kako se par pravilno odloči za naložbe, če je eden bolj naklonjen tveganju kot drugi?

Preden se par odloči za varčevanje bi bilo priporočljivo, da se pri obeh posameznikih opravi temeljita analiza stanja njunih želja, ciljev in potreb. Po tem je potrebno definirati skupne finančne cilje, kje se mora stopnja tveganja vsekakor prilagoditi mnenju obeh v paru. Individualne naložbe za lastne posameznikove cilje pa lahko upoštevajo nagnjenost k tveganju, ki jo želi posameznik. Poleg tega je potrebno za skupne družinske finančne cilje pravilno in pravično razporediti mesečne in enkratne vložke, ki jih prispevata oba. V vseh primerih je nujno, da finančni svetovalec vsakemu posamezniku izdela individualni finančni načrt, s katerim vlagatelja dobita jasno in nedvoumno razlago vseh stroškov in vseh tveganj ter ostalih slabosti varčevanja in seveda tudi prednosti. Le tako se namreč lahko partnerja odločita najbolj pravilno in predvsem v korist družinskega proračuna.

Za različna varčevanja ima pristop dveh posameznikov lahko boljše izhodiščne pogoje, ni pa nujno. Če sklepata varčevalne produkte ločeno, je nujno, da poskrbita za pooblastila v primeru smrti, itn… Načeloma večino naložbenih produktov vedno lahko razdeliš v smislu vsakemu v paru polovico varčevanja ali podobno. Pred odločitvijo o varčevanjih je za par vsekakor pomembno, da se pozanimata pri več ponudnikih in se na koncu odločita za tistega, ki pove vse, tudi slabosti, in ki ima čim bolj neodvisne, med seboj nekonkurenčne pogodbene partnerje.

Šest dejstev za idealno varčevanje

  • Vplačujem, kadar želim in kolikor želim in predvsem takrat, ko imam na voljo sredstva za varčevanje
  • Kadarkoli lahko izplačam privarčevana sredstva brez dodatnih razlogov in obrazložitev
  • Z varčevanjem uveljavim vse davčne ugodnosti v skladu z zakonom in s tem veliko prihranim
  • Varčevanje mi nudi donos, s katerim vsaj ohranim realno vrednost vloženega denarja ali ga celo povečam
  •  Varčevanje je diskretno in ne vpliva na socialne transferje
  • Ob varčevanju imam vseskozi na voljo prave nasvete ob pravem času

Avtor: Matjaž Štamulak

Objavljeno v: Obrtnik Podjetnik, september 2016