Ne pozabite na oddajo davkov!

Vsak davčni rezident republike Slovenije, ki je v lanskem letu odsvojil (prodal) vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov najpozneje do 28. februarja 2021 pri pristojnem finančnem uradu.

Če je zavezanec opravil več kot deset transakcij/prodaj mora napoved nujno vložiti v elektronski obliki preko sistema e-Davki. Tisti, ki so opravili manj od deset obdavčljivih odsvojitev (prodaj) pa lahko napoved oddajo na obrazcu ali v papirnati obliki ali preko sistema e-Davki.

Tukaj povezava do spletne strani finančne uprave z navodili in obrazci!

Napoved je potrebno oddati najkasneje do 28. februarja 2021 na pristojni Finančni urad.

Večina finančnih institucij (družbe za upravljanje, banke, borzno posredniške hiše) do začetka februarja vsem zavezancem pošlje popisne liste, ki se jih priloži napovedi ali vnese v sistem e-Davki.