Obvladovanje tveganj za uspešno investiranje

Od evforije do depresije in nazaj

Velika večina investitorje raje načrtuje in vlaga takrat, ko tečaji rastejo. Takrat je namreč počutje večina vlagateljev optimistično. Ko pride do večjih padcev na trgu in negotovosti, pa večino vlagateljev prevzamejo čustva, pozabijo na načrt in reagirajo izrazito čustveno.

Čustvene reakcije so največja napaka, s katero vlagatelji pridelajo velike izgube!

Prodajati je treba, ko je visoko in kupovati, ko so cene nizko. Preprost pregovor, ki pa – kot smo omenili – zaradi čustev in neobvladovanja tveganj, ni tako enostavno izvedljiv, kot se zdi na prvi pogled.

Lep primer vidimo v zadnjih dveh mesecih na trgu kriptovalut. Potem ko je še v mesecu aprilu in v prvi polovici maja na trgu vladala evforija, je danes na trgu prisoten izjemno velik strah in negotovost. Tako imenovani ˝fear and greed index˝ – indeks strahu in pohlepa – je šel v manj kot mesecu dni od izjemnega pohlepa do ekstremnega strahu.

Zanimivo pri trenutnem dogajanju na kripto trgu je predvsem dvoje:

  • Koliko vlagateljev je čakalo korekcijo na trgu, a jih je močan padec prestrašil in zdaj čakajo ali so bodisi izstopili s trga ter realizirali izgube?
  • Koliko je tistih investitorjev, ki so ob visokih cenah realizirali del dobička, morebiti ob padcih celo kupili del nazaj in s tem povečali količine kriptovalut ter zaščitili ustvarjen dobiček?

Iz omenjenih dveh odgovorov dobimo količino posameznikov, ki vedo, da je pri investicijah vedno najbolj pomembno ustrezno načrtovanje in predvsem obvladovanje tveganj. Kot vidimo iz statistike, lahko ugotovimo, da je večina vlagateljev vedno na napačni strani in da je marsikdo ob padcih na kripto trgih v zadnjih dobrem mesecu dni izgubil večji del dobička ali celo izgubo dela vloženih sredstev.

Obvladovanje tveganj na kripto trgih

Koliko tveganja ste pripravljeni sprejeti? Si postavljate omenjeno vprašanje, preden se odločate za investicije? Če namreč želite dosegati dobre ali celo nadpovprečne donose dolgoročno, potem veste, da se tveganju ni mogoče izogniti.

Pri naložbah v finančne instrumente se vlagatelji srečujemo z različnimi tveganji. Razumevanje tveganja in njegove povezanosti s potencialno donosnostjo investitorjem pomaga zavarovati njihov portfelj in izboljšati možnosti za povečanje premoženja.

Visok donos gre z roko v roki z visokimi tveganji. To investitorji zelo radi pozabijo!

Zato je pomembno vedeti, koliko tveganja naj investitor za dosego nekega donosa sprejme, kako tvegane so različne naložbe, kako tveganje merimo in katerim vrstam tveganj smo pri naložbah na finančnih trgih lahko izpostavljeni. Najprej pa je dobro vedeti, kakšni smo in kakšen je naš odnos do tveganja oziroma zakaj se po nepotrebnem določene stopnje tveganja bojimo.

Lep praktičen primer obvladovanja tveganj nam je v zadnjih mesecih ponudil kripto trg, ki je močno zanihal od najvišjih cen, doseženih v aprilu oziroma prvi polovici maja. Bitcoin je preživel več kot 50 odstotni padec od najvišjih vrednosti, nekateri altcoini pa še veliko več. Trg sicer od najnižje vrednosti, ki je bila dosežena 19. maja, zdaj že počasi okreva, a je trenutno še v primežu strahu in negotovosti.

Če ste bili pred omenjenim padcem cen na kripto trgih investirani razpršeno, ste ob povečevanju deleža v kriptovalutah (zaradi rasti cen), del dobička realizirali in s tem uravnotežili svoje investicije, ste v teh trenutkih zagotovo mirni.

Če pa ste z večjim delom sredstev, ki so bila mogoče investirana celo na višjih cenah, kot so trenutno, še vedno prisotni na tveganih trgih, pa bo vsekakor zaželeno, da si v nadaljevanju preberete, kako ustrezno obvladovati tveganja.

Razpršitev je ključna!

Ko spoznate svojo naravnanost do tveganja, lahko načrtujete in za bolj dolgoročne cilje izberete bolj tvegane naložbe, ki imajo tudi večji potencial donosa. Za kratkoročne cilje, kjer si tveganja ne morete privoščiti, pa izbirate med manj tveganimi naložbami, ki imajo sicer manj donosa, a vam na poti do cilja ne smejo povzročiti nižanja vrednosti.

Najbolj popularen način obvladovanja tveganj je vsekakor primerna razpršitev med različne vrste naložb, ki niso v medsebojni korelaciji, kar pomeni, da se gibljejo različno (ko ena naložba pada, druga raste). Izkušeni investitorji ne zagovarjajo prevelike razpršenosti, saj ta vsekakor zmanjšuje potencialni donos, a hkrati je potrebno vedeti, da z razpršitvijo poskrbimo za večjo varnost.

V prvi vrsti je pri investiranju dobro poskrbeti za dobro razmerje med tveganimi in manj tveganimi naložbami.

Vedno se moramo kot investitor odločiti, s koliko sredstvi bomo tvegali in s koliko ne bomo tvegali. Nato moramo natančno in podrobno izbrati naložbene razrede, kamor bomo investirali in seveda, za kaj smo jih sploh izbrali (primernost naložbe glede na vsakega vlagatelja posebej!).

Zelo pomembna je nadalje tako imenovana alokacija sredstev – to pomeni, koliko odstotkov svojega portfelja ostane v denarni obliki, koliko odstotkov gre v tvegane investicije (delnice, skladi, nepremičnine, kriptovalute, itn….), ter koliko portfelja gre v konzervativne naložbe (obveznice, denarna pozicija, itn…).

Ko je narejena primerna razpršitev ter primerna alokacija je naša naloga sila enostavna – ta razmerja je treba v naslednjih letih držati tako, kot smo jih določili. Pri primerni razpršitvi lahko namreč dosegate manjše odstopanje pri padcih na trgu in dosegate primeren donos takrat, ko trgi rastejo.

Svoja sredstva lahko vlagatelj, ki je bolj dinamičen, vedno razprši med različne naložbe, kjer je potrebno upoštevati različne naložbene razrede, geografsko lokacijo, pripravljenost na tveganje, časovni horizont, itn …)

Moj osebni portfelj je, glede na moje cilje in želje ter pripravljenost na tveganje razdeljen med delnice, ETF sklade, plemenite kovine v fizični obliki, kriptovalute, denarne naložbe in nepremičnine. Z omenjeno razpršitvijo dosegam dobro donosnost, a imam hkrati zagotovljeno varnost zaradi primerne razpršitve in upoštevanja alokacij.

Pri investiranju je lahko primerna razpršitev vaš ključni faktor – bolj primerno, kot ste razpršeni, bolj ˝varno˝ lahko investirate na ˝tveganih˝ trgih.

Obvladovanje tveganj za mirnejše investiranje

V prvi vrsti tveganje vedno zmanjšamo s primerno razpršitvijo. Za dodatno zmanjšanje tveganj vedno investirajte dolgoročno. Namreč, iz statistike poznamo, da trgi kratkoročno lahko precej nihajo, dolgoročno pa večinoma rastejo.

Vedno, ko investiramo z željo po višjem donosu, tvegamo.

Zato je zelo pomembno, da se v bolj tvegane naložbe podate z dolgoročnim horizontom. Pri tveganih naložbah pa morate upoštevati še troje:

  • da vedno investirate z določeno strategijo,
  • da se držite svoje osnovne razpršitve,
  • da vsako leto aktualizirate svoje stanje in ga uravnotežite.

Redno balansiranje ali uravnoteženje našega portfelja od nas zahteva, da se najmanj enkrat ali dvakrat letno posvetimo svojim naložbam. Enkrat letno je nujno, da naredimo pregled, preverimo odstotke alokacije, ki smo jo določili na začetku investiranja in sprejmemo odločitve.

Namreč, nekatere naložbe so nižje vrednotene, kot so bile na začetku, nekatere so vrednotene višje. Brez čustev bi morali vsako leto uskladiti odstotke nazaj, kot so bili razporejeni na začetku, kar pomeni, da prodamo in realiziramo del dobička pri ˝zmagovalcih˝ ter dokupimo ˝poražence˝.

Omenjena strategija je dobra predvsem zaradi tega, ker izključuje čustva, ki so vedno slab svetovalec pri finančnih odločitvah. Hkrati pa omenjena strategija poskrbi tudi za to, da vedno znova realiziramo nekaj dobička in vedno znova dokupujemo dobre naložbe v razprodajah oziroma po nižjih cenah.

To lahko na dolgi rok precej poveča našo letno dobičkonosnost, predvsem pa onemogoča enkratne in s čustvi nabite nenadne reakcije, ki po navadi ne prinesejo nič dobrega.

Vsak investitor – tako tisti, ki investirajo dolgoročno, kot tudi tisti, ki izkoriščajo zgolj kratkoročne priložnosti, se morajo znati naučiti obvladovanja s tveganji.

To, da so pri večini investiciji prisotna tveganja, je dejstvo. Težave nastopijo takrat, ko tveganj ne znate obvladovati. Obvladovanje tveganj lahko v osnovi razdelimo na dva zelo pomembna sestavna dela. Pred vsakim investiranjem si mora namreč investitor zastaviti dve ključni vprašanji?

  1. Kako omejevati izgube v skladu s strategijami in ob pogledu na trenutno tržno situacijo?
  2. S kakšnimi orodji si lahko pomagam pri obvladovanju tveganj? 

Zakaj je obvladovanje tveganj tako pomembno? Poglejmo si to na praktičnem primeru:

Če vložite 10.000 € in pridelate 50 odstotni minus, imate na računu stanje 5.000 €.

A zdaj pozor. Koliko odstotkov donosa potrebujete, da pridete nazaj na svoj vložek?

Da, odgovor je 100 odstotkov! Torej, enkrat več, kot ste izgubili.

Zato je vitalnega pomena, da se naučite obvladovanja tveganj, ki vam koristi pri omejevanju izgub.

Omejevanje izgub in povečevanje dobička

Omejevanje izgub pomeni tudi, da morate znati na poti do finančnih ciljev prav tako realizirati dobičke, ki jih ustvarjate. Le tako boste lahko na dolgi rok (ob primerni alokaciji ter letnem prilagajanju) dosegali nadpovprečne donose za svoje investicije.

Zato je pomembno, da si svoje investicije vodite in predvsem – še enkrat – da ste razpršeni. V tem primeru namreč vedno opazite, ko se vam določena alokacija premoženja zelo povečuje (kot smo to lahko videli v primeru dela premoženja, ki je bil investiran na kripto trgih v zadnjem letu dni).

Povečana alokacija na bolj tveganih trgih zmanjšuje vašo varnost, zato je pomembno, da znate realizirati tudi dobiček in ga razporediti kam drugam, ko je to najbolj primerno. To je načeloma vedno takrat, ko na trgih vlada popolna evforija, zaradi česar je tovrstno početje težko opraviti, če ne obvladujete svojih čustev.

Če ne vzamete dobička takrat, ko vam ga trg ponudi, načeloma trg vzame dobiček nazaj!

Vsak bi namreč želel kupovati poceni in prodajati drago, a izkušnje in statistika nam žal sporočata, da vse preveč vlagateljev kupuje drago v evforiji ter prodaja nizko, ko tečaji padejo. Da bi omenjeni trend obrnili, bo treba začeti pri pravilnem finančnem načrtovanju, kjer se sprejmejo prave strategijo, ki se jim mora dodati obvladovanje tveganj. Z omenjenim znanjem lahko vse vrste ciklusov in trendov obrnete v svojo korist.

Matjaž Štamulak, neodvisni finančni svetovalec

Finančni načrt

Tudi vas zanima, kako narediti primerno razpršitev med različne naložbe?

Si tudi vi želite investirati, a ne veste kako se tega lotiti?

Če vas zanima več informacij iz omenjenega področja in predvsem, kako zastaviti vaše finančne cilje, da bi jih dosegli hitreje in ceneje, potem si oglejte kaj vse pridobite z izdelavo finančnega načrta.

In predvsem, kaj so pridobile naše stranke, ko so se odločile za primerno svetovanje, razpršitev in spremljanje investicij! Kliknite na gumb SPODAJ!