Radio Slovenija 1 – Varčujmo s prvim

      RTV RA1 Varčujmo s prvim Štamulak 26.9.2016
      RTV RA1 Varčujmo s prvim Štamulak 3.10.2016
      RTV RA1 Varcujmo s prvim 16.5.2016
      RTV RA1 Varcujmo s prvim 9.5.2016