Zaščitite prihrankeTo je njuna zgodba

Tone in Marija sta dolga leta varčevala za upokojitev in obnovo svoje hiše. Sredstva so bila v večini razporejena na bolj tvegane naložbe. Leta 2008 jima je padec na finančnih trgih odnesel dober del donosa, ki sta ga uspela pridelati v preteklih letih. Zaradi strahu in premalo informacij sta želela imeti strokoven posvet na temo, kako čim bolj učinkovito zaščititi glavnico in kako razporediti sredstva bolj varno. Bala sta se namreč nadaljnjih izgub na finančnih trgih.

Po opravljeni analizi smo sprejeli bolj defenzivno strategijo vlaganja in uspešno zaščitili obstoječo glavnico. Portfelj smo prilagodili trenutnim tržnim razmeram, povečali delež v bolj varnih naložbah. S to rešitvijo smo v zadnjih 7 letih uspeli dosegati več kot 8% donos letno ob veliko manjših nihljajih njunega skupnega premoženja.

Pokličite za svoj sestanek!

Dosegljivi smo na
051 306 213.
Lahko nam pošljete tudi elektronsko pošto na info@cresus.si

Malo je ljudi za katere dam roko v ogenj, a Matjaž je, v to sem trdno prepričan, ne samo izjemno strokoven, ampak tudi profesionalen in pošten finančni svetovalec.

Boštjan Polutnik
Direktor, Moj Status, d.o.o.

Nisem mu zaupala, izogibala sem se mu! Nato sem imela poglobljen sestanek z njim. In kaj se mi je zgodilo? Moj denar je postal zlat!

Romana Podrekar
Direktorica, Libri, d.o.o.

Iščete verodostojno in etično finančno rešitev zase?